Basaren rivs och ersätts av höghus

Basaren rivs trots klagomål och kulturklassning. Upp kommer i stället 44 hyresrätter.

Den gröna Basaren som ligger mitt emot brandstationen på Hantverkargatan ska rivas och ett nytt bostadshus ska byggas. På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden godkänna att tvåvåningshuset rivs.

”Rivningslov kan beviljas eftersom att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i gällande detaljplan samt att rivning är en förutsättning för att uppfylla planens syfte”, skriver stadsbyggnadskontorets handläggare i sitt tjänsteutlåtande.

På platsen vill staden i stället uppföra ett nio våningar högt hus med 44 hyresrätter. Huset blir format som ett u med två högre delar samt en mindre i mitten.

Stadens tjänstemän välkomnar att den ovanliga arkitekturen får plats på centrala Kungsholmen.

Vad man däremot ställer sig lite tveksamma till är färgen på teglet som huset byggs av. Det blir ett helt vitt hus på Kungsholmen, vilket sticker ut rejält. Men färgen är ändå acceptabel, skriver man i utlåtandet.

På platsen ligger idag alltså det låga basarhus som ritades av Björn Hedvall och som uppfördes mellan 1931 och 1934.

Tvåvåningshuset är en av få kvarvarande basarbyggnader i stan och är grönklassat av Stadsmuseet eftersom det har ett särskilt stort byggnadshistoriskt värde.

Klagomål och överklaganden har dock kommit in angående att staden vill riva det kulturhistoriskt viktiga huset, men trots det ser det alltså ut som att Basaren nu rivs.