Bäst på att minska våld

Västerort Relationsvåldscentrumet i Stockholm fick i dag pris för bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa. Centrumet segrade i konkurrens med 17 andra länder.

Relationsvåldscentrumet ger råd och stöd till personer som blivit utsatta för partnervåld eller hedersrelaterat våld. Bakom centrumet står socialförvaltningen i Stockholm stad, Västerortspolisen och åklagarmyndigheten.

”Centrumet fungerar som en brygga mellan socialtjänst och polis samtidigt som de ger våldutsatta stöd – en funktion som tidigare saknats”, skriver Rikspolisstyrelsen i ett pressmeddelande.