Bästa skolresultaten – men kunde vara bättre

Bra skolresultat kan bli bättre i Danderyd, enligt SKL:
Bra skolresultat kan bli bättre i Danderyd, enligt SKL:
Grundskolorna i Danderyd når de högsta skolresultaten i Sverige, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men enligt SKL borde resultaten vara ännu bättre.

92 procent av eleverna i grundskolan når kunskapskraven i alla ämnen för gymnasiets teoretiska program i Danderyd. Enligt SKL:s siffror innebär det att kommunens elever därmed har bäst resultat i landet.

Hela 97 procent har resultat från grundskolan som gör att de kommer in på yrkesprogram på gymnasiet.

Medelvärdet i slutbetyget bland Danderyds niondeklassare 2015 var 259,0 – näst bäst i landet.

– Betygsmedelvärdet har höjts från 2014 och skillnaden mellan resultatet och det modellberäknade värdet har minskat, säger Eva Hoas i en kommentar på kommunens hemsida.

Hon är skolexpert och utvärderare på utbildnings- och kommunkontoret i Danderyd.

– Skolorna gör ett mycket bra jobb med att få eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

För att jämföra kommunernas resultat använder SKL ett system som tar hänsyn till deras socio-ekonomiska förutsättningar. Föräldrarnas utbildning och ekonomiska situation samt andelen elever med utländsk bakgrund, spelar in här.

SKL drar slutsatsen att 96 procent av Danderyds elever i årskurs 9 ska kunna nå kunskapskraven i alla ämnen och att det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 bör vara 261,5.

99 procent av elever bör ha behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.