Tio år – ett Båstad har flytt Nackas kyrkor

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar i Nacka och övriga landet
Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar i Nacka och övriga landet
Drygt 5 400 personer i Nacka har gått ur Svenska kyrkan sedan 2007.
Det är något fler än totala antalet invånare i Båstad.
För en av Nackas tre församlingar, Saltsjöbaden, kan det bli ekonomiska konsekvenser om flykten forsätter:
– Det dröjer några år till innan vi börjar märka av det, inte tjugo år utom inom fem till tio år märker vi av det, säger kyrkoherden Thomas Arlevall.

För en tid sedan presenterade Svenska kyrkan sin medlemsstatisk för 2017.

Samtlig tre församlingar i Nacka kommun, Boo församling, Saltsjöbaden församling och Nacka församling, tappar fler medlemmar än det tillkommer nya.

Störst medlemsflykt

Störst medlemstapp har den största församlingen, Nacka församling, som sedan 2007 har förlorat 3 195 medlemmar.

En annan församling, Saltsjöbadens församling, har tappat 575 medlemmar. Just för Saltsjöbadens församling som är den minsta församlingen i kommunen, är tappet extra känsligt, enligt kyrkoherden Thomas Arlevall:

– I andra delar av Nacka sker det en stor inflyttning, motsvarande inflyttning sker inte i Saltsjöbaden, det finns inte mark att bygga på, säger Thomas Arlevall.

Påverkar ekonomin

Medlemsflykten kommer på sikt att påverka Saltsjöbadens församling.

– Ju längre ned vi går i procenten kommer det att påverka ekonomin. Än så länge går det hyfsat. Det dröjer några år till innan vi börjar märka av det, inte tjugo år utom inom fem till tio år märker vi  av det.

Församlingen pratar flitigt om hur den ska vända utvecklingen:

Det är en svår trend att vända, Svenska kyrkan i stort tappar medlemmar.

Thomas Arlevall

– Det är en svår trend att vända, Svenska kyrkan i stort tappar medlemmar. Vi gör det bästa för att behålla medlemmar.

Medlemstappet för kyrkan fortsätter nu under början av 2018. Under årets första tre månader har kyrkan tappat 11 537 medlemmar i hela riket. Hur medlemstappet ser ut per församling finns ännu inga siffror på.

Fotnot: I Båstad bodde knappt 5 400 personer 31 december 2015.

Fakta

Så många har lämnat kyrkan

Så många har lämnat församlingarna i Nacka 2007–2017:

Nacka församling

57 832 medlemmar

3 195 har lämnat församlingen

491 har gått med

Boo församling

32 437 medlemmar

1 697 har lämnat församlingen

280 har gått med

Saltsjöbadens församling

10 782 medlemmar

575 har lämnat församlingen

158 har gått med

Källa: Svenska kyrkan