Bastubad blir utan bevakning

Från årsskiftet försvinner bemanningen i receptionen vid Ängsjö friluftsgård och bastun blir utan bevakning.

– På damsidan kommer bastubadandet definitivt försvinna, säger Börje Johnson från Ängsjö vänner.

I dag håller bastun på Ängsjö friluftsgård i norra delen av Järfälla öppet tisdag till söndag, från eftermiddag till kväll.

Av besparingsskäl försvinner bemanningen i receptionen vid årsskiftet, personal som många bastubadare upplever som en trygghet. I stället finns planer på att använda ett automatiskt inpasseringssystem.

Börje Johnson, besökare på friluftsgården och medlem i föreningen Ängsjö vänner, befarar att besökarna blir färre till följd av förändringen.

Föreningen har samlat in drygt 200 underskrifter i protest.

– Mest arga är de kvinnliga besökarna. På damsidan kommer bastubadandet definitivt försvinna. Särskilt under vinterhalvåret tror jag att det kommer att upplevas som svårt att basta ensam där, säger han.

Ingrid Nyman, en av besökarna, säger att hon hör till dem som inte vill besöka bastun om bemanningen försvinner.

– Det blir väldigt otryggt att sitta inne i bastun och inte veta vem som kommer dit.

Kommunens driftchef Ronny Gustavsson tror inte att nyordningen kommer att påverka antalet besökare.

– Nej, det tror jag inte. Systemet finns på andra ställen, säger han och nämner Lida friluftsgård som exempel där liknande inpasseringssystem fungerar bra.

Ronny Gustavsson säger att han tvärtom ser nyordningen som en förbättring.

Allmänheten kan nu basta även morgnar, vilket den inte kunnat tidigare, menar han.

Det blir väldigt otryggt att sitta inne i bastun och inte veta vem som kommer dit.ingrid nyman