Min lokala hjälte

Båtägare kan tömma sin toa vid Stocksund

nyheter Toalettavfall som släpps ut från båtar bidrar till övergödningen av våra vatten, och släpps dessutom ut i samma vatten som vi sedan ska bada i. Därför blir det från och med i april nästa år förbjudet att släppa ut sitt toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Och för att hjälpa Danderyds båtägare på traven i arbetet mot renare vatten finns redan nu en toalettömningsstation vid Stocksunds båtklubb i Stocksunds hamn.

Där finns dessutom en båtbottentvätt – ett miljövänligare alternativ till att bottenmåla – som fungerar ungefär som en biltvätt.