Båtbottentvätten saknade tillstånd

Lena Ekman tycker det är en katastrof med en tvätt som ska locka flera hundra båtägare om dagen.
Lena Ekman tycker det är en katastrof med en tvätt som ska locka flera hundra båtägare om dagen.
Tyresö kommun misstänks för miljöbrott. Båtbottentvätten i Vissvass naturreservat lades nämligen på plats utan klartecken.

Boende i området tycker att anmälan är ett glädjande besked.

– Det känns fantastiskt. Men än är det långt kvar tills vi kan köpa champagne, säger Lena Ekman, ordförande i Vissvass byalag.

Redan i höstas beslutade Tyresö kommun sig för att investera i en båtbottentvätt, eftersom en sådan kan hålla båtarna fria från bland annat havstulpaner. Kommunen gav dispens från strandskyddet och bygglov och i oktober var tvätten på plats i Vissvass.

– Vi såg hur den byggdes, men vi hade inte blivit informerade. Så vi tog kontakt med länsstyrelsen, säger Lena Ekman.

Båtbottentvätten fick dispensen indragen, eftersom sådan ska länsstyrelsen bevilja, och sedan dess ligger tvätten på plats men får inte användas.

– Jag blir så arg över kommunens nonchalans. Att ha en båtbottentvätt här är en naturkatastrof, säger Ruth Müller, boende i området.

Hon och Lena Ekman oroas över vad en båtbottentvätt kan innebära för vattnet vid Vissvass, som är en del av Tyresta naturreservat.

Enligt Urban Pettersson, miljöhandläggare vid länsstyrelsen, är det flera saker som länsstyrelsen nu ska besluta om. Förutom dispens från strandskyddet krävs även dispens från reservatsföreskrifterna och en anmälan för vattenverksamhet.

Och eftersom tvätten är på plats utan några som helst tillstånd valde han själv att anmäla kommunen för misstanke om brott mot miljöbalken. Det innebär att kommunen är misstänkt för brott mot områdesskydd och förseelse mot områdesskydd, vilket kan ge en påföljd om böter eller fängelse i högst två år.

– Tvätten är på plats utan att man ansökt om lov innan. Så som skett här strider mot naturreservatsföreskrifterna, säger Urban Pettersson.

Enligt honom visar utredningar att rester från en tvätt lätt sprids utanför anläggningen och kan ge negativa effekter på lokal nivå. Även buller tror han kan ha negativ inverkan på vattenlevande organismer.

Samtidigt som åklagarmyndigheten nu tar hand om brottsmisstankarna handlägger länsstyrelsen alla de tillstånd som krävs för tvätten.

– I Tyrestas föreskrifter står det dessutom att man måste ha tillstånd för anläggningar. Så vi prövar också om tvätten hotar naturvärden och hur den påverkar djur och växtliv, då vattnet är extra känsligt här, säger Urban Pettersson.

Målet är att komma fram till beslut innan sommaren. Om kommunen blir dömd kan det innebära ett föreläggande om att ta bort verksamheten.

Göran Norlin är miljö- och trafikchef i Tyresö kommun och beklagar det som hänt.

– Det är jättetråkigt att vi blivit anmälda. Vi anlade tvätten för vi ville göra någonting bra – vi ville minska miljögifterna. Avsikten var inte att göra någonting brottsligt.

Göran Norlin erkänner att han hade missat att tvätten, som för kommunen kostat över en halv miljon kronor, hamnade innan- för naturreservatets gräns vilket kräver tillstånd från länsstyrel-sen.

– Vi tyckte att läget var strategiskt bra, eftersom det är på en etablerad båtklubb och som ligger enkelt till för båtar.

Göran Norlin hoppas att tvätten ska få tillstånd att komma igång så snart som möjligt.

– Vi avvaktar just nu, men hoppas att den kan komma igång på den plats där den är nu – annars får det bli någon annanstans. Jag vet inte var, men det får vi ta om och när den dagen kommer.

Fakta

Tvättarna nöter av färglager

Naturvårdsverket har finansierat en studie som Jegreliusinstitutet för tillämpad grön kemi genomfört.

I studien har institutet analyserat båtbottentvättar och menar att den lokala miljöbelastningen kan öka.

Nästan alla båtar är bottenmålade med många lager färg, något som nöts ner vid tvätt och kan ge lokalt hög miljöbelastning.

Ett annat problem som studien visar är att borsttvättar inte med säkerhet minskar den totala spridningen av miljöbelastande kemikalier.

Källa: Jegreliusinstitutet