Min lokala hjälte

Båtbryggorna kan bli fler

Kungsholmen Lokaltidningen Mitt i skrev i somras om köerna för en båtplats i staden som är upp till tio år. Det är även brist på uppläggningsplatser vilka ofta får stryka på foten för nya byggprojekt.

Staden har nu klubbat en ny policy för båtlivet vilken förhoppningsvis kommer leda till både fler båtplatser och fler platser vinterförvaring.

Bertil Björkman på Båtförbundet är glad men firar försiktigt, då en policy inte är bindande.

– Båtklubbar som hyr mark i områden där staden vill bygga bostäder kommer nog inte få 20-åriga kontrakt, spår han.

Västra Kungsholmen har pekats ut som tänkbar plats för en ny fritidsbåtshamn. I slutet på nästa år ska idrottsförvaltningen föreslå tänkbara platser för nya bryggor.