Båten ingen riktig bostad

Förtydligande Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om de billigaste bostäderna på Östermalm, med en fritidsbåt på Strandvägen som exempel. Vi vill förtydliga att båten inte får användas som permanent boende och att den nuvarande ägaren inte är skriven på båten. Stockholms hamnar påpekar också att kajplatsen på Strandvägen inte följer med båten, utan att en köpare måste ställa sig i kö för platsen.