Min lokala hjälte

Båtföretag vill se bostäder

Torsvik Företaget Nimbus, som vill bygga en marina vid Torsvikskajen, vill gärna ha en dialog med kommunen om huruvida det skulle gå att även bygga bostäder i anslutning till marinan.

Det skriver företagets kontakt med kommunen, Fredrik Bergström, i ett brev till kommunen.

Mitt i Lidingö tidning och Lidingö tidning har tidigare skrivit om att det finns planer på en marina vid Torsvikskajen och att Lidingö stad ser över detaljplanen för området.