Båtföretag vill se bostäder

Torsvik Företaget Nimbus, som vill bygga en marina vid Torsvikskajen, vill gärna ha en dialog med kommunen om huruvida det skulle gå att även bygga bostäder i anslutning till marinan.

Det skriver företagets kontakt med kommunen, Fredrik Bergström, i ett brev till kommunen.

Mitt i Lidingö tidning och Lidingö tidning har tidigare skrivit om att det finns planer på en marina vid Torsvikskajen och att Lidingö stad ser över detaljplanen för området.