Båtklubb varnar för bad vid Strandbadet

Planerna på ett båt- och badparadis i Strand är ett steg närmare att förverkligas. Men badsugna lockas fortfarande till den avstängda stranden – som kan vara farlig.

I förra veckan kom äntligen sommarvärmen. Men precis som förra sommaren är Tyresöborna en badplats fattigare. Det är Strandbadet vid Tyresö Strands båtklubb som kommunen ska utveckla.

Efter ett långdraget planeringsarbete – detaljplanen för området vann laga kraft redan 2010 – har bygget börjat med markarbeten på parkeringsplatsen och förberedelser för nya avlopp.

Jan Trygg, ordförande för Tyresö Strands båtklubb, är glad över utvecklingen.

– Nu är vi i ett skede när allt som planerats ska bli verklighet, säger han.

Men det finns samtidigt vissa problem. Trots att bygget har satt igång lockas badsugna till stranden.

Det kan vara farligt, menar Jan Trygg. Till exempel finns inte längre någon avspärrning mellan badplatsen och båtarna som angör och lägger till vid båtklubbens brygga precis bredvid.

– Risken är att en båt kör på en människa och det vill ingen, säger Jan Trygg.

Badplatsen underhålls inte av kommunen under byggtiden. På sin hemsida skriver kommunen att allt bad från stranden sker på egen risk. Redan förra året varnades för den trasiga bottenduken i vattnet utanför stranden, där det finns risk att fastna med fötterna.

Kommunen har satt upp ett anslag med information om riskerna med bad. Men det är inte förbjudet att bada och inga avspärrningar finns. Tydligare avspärnningar hade varit bättre, tycker Jan Trygg.

Men även toaletter och sophantering borde ses över, tycker han.

På kommunen anser man dock att åtgärderna räcker.

– Jag tror inte det spelar någon roll om man hade satt upp till exempel avspärrningar. Vill någon komma i vattnet precis vid stranden gör man det ändå, säger fritidskonsulent Stefan Fridén.

Det finns en lösning om badsuget blir för stort. Vid klipporna intill badet har kommunen lagt ut en flytbrygga där det ine ska vara några problem att bada.

Fakta

Detta ska hända vid Tyresö Strandbad

Badplatsen flyttas 50 meter österut för att inte krocka med båttrafiken.

En pir där allmänheten ska kunna flanera byggs. Från den kommer också båtbryggor, stängda för allmänheten att läggas ut och ett hundratal nya båtplatser skapas.

I en separat byggnad på udden mellan gamla och nya badet byggs ett kafé och omklädningsrum.

Träspångar som möjliggör för promenader genom vassen vid stranden ska anläggas.

Projektet ska färdigställas under 2016 och 2017.

Källa: Tyresö kommun