Båtklubbar brister i hantering av miljögifter

Många båtklubbar lever inte upp till miljökraven när det gäller giftiga kemikalier. Det visar en undersökning från Stockholms stad.

23 båtklubbar kontrollerades, av dem fick alla anmärkning när det gäller båtbottenfärger. Alla hade även otillräckliga rutiner för att förhindra spill och läckage.

Läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger är den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet enligt Miljöförvaltningen, det rapporterar P4 Stockholm.