ANNONS

Höjda båtklubbsavgifter i Stockholm är olagliga

Båt,båtar, båtliv, brygga
Många båtägare har fått betala flera tusenlappar mer om året, med den nya avgitsmodellen.
2018 höjde Stockholms stad båtklubbarnas avgifter kraftigt.
Nu visar en dom i förvaltningsrätten att avgiftsmodellen är olaglig.
– En klar seger för oss, säger Bertil Sjöholm, ordförande i Saltsjön-Mälarens båtförbund.
Tusentals båtägare berörs.
ANNONS

Saltsjön-Mälarens båtförbund, där stadens knappt 100 båtklubbar är medlemmar, har vunnit en seger mot Stockholms stad.

I en dom slår förvaltningsrätten fast att den kraftiga höjning av båtklubbarnas avgifter som gjordes 2018 är olaglig.

– Det är en klar seger för oss. Förvaltningsrätten undanröjer stadens beslut. Exakt vad det innebär ska vi nu titta på tillsammans med en advokat, säger Bertil Sjöholm, ordförande i Saltsjön-Mälarens båtförbund (SMBF) där knappt 100 av stadens båtklubbar är medlemmar.

Eftersatt underhåll

Bakgrunden är den princip som Stockholms stad införde 2014, om att båtlivet ska stå för sina egna kostnader. Ett par år senare gjorde idrottsförvaltningen en stor inventering som visade att stadens underhåll av bryggor, kajer och och pontoner var mycket eftersatt.

Idrottsförvaltningen räknade ut att 187 miljoner krävdes under tio år, för att komma i kapp med underhållet. För att klara det höjde man båtklubbarnas avgifter kraftigt, genom ett beslut i fullmäktige i november 2017.

Reaktionen från båtlivet blev hård. SMBF hävdade att det var fel att låta dagens båtägare bekosta decennier av försummat underhåll från kommunens sida. Dessutom hävdade man att avgiftsmodellen stred mot den kommunala självkostnadsprincipen.

– Vi har hävdat att det fel att låta dagens båtägare ta hela kostnaden för renoveringar av bryggor och kajer med en livslängd på 40–50 år. Avskrivningstiderna på investeringarna är helt enkelt för korta, säger Bertin Sjöholm.

Otillåten beskattning

Han överklagade domen, tillsammans med en kollega från Västermalms båtklubb. Nu har de alltså fått rätt.

Förvaltningsrätten konstaterar att det är en bärande princip i i kommunallagen att Stockholms stad bara får ta ut avgifter enligt självkostnadsprincipen. 

ANNONS

”Det innebär att summan av avgifterna som tas ut av fritidsbåtsklubbarna inte får överstiga stadens kostnader för deras verksamhet. Att avgifterna tar sitt avstamp i utgifterna, dvs. Stockholm stads behov av finansiering, i stället för stadens faktiska kostnader innebär att avgiftsmodellen är principiellt oacceptabel i förhållande till självkostnadsprincipen”, skriver förvaltningsrätten, som likställer överurtaget av avgifter med otillåten beskattning.

Beslutet upphävs

Domen innebär att Stockholms stads beslut upphävs.

– De som direkt berörs är alla de ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm som är anslutna till Saltsjön Mälarens Båtförbund och Stockholms Seglarförbund. Det rör sig om mer än 100 fritidsbåtsklubbar och tusentals båtägare, säger rådmannen Johan Gefvert i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrättens dom innebär ingen direkt skyldighet för staden att betala tillbaka pengar till klubbarna.

Stadshuset, Corona pressträff, Idrottsborgarråd: Karin Ernlund (C)

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C). Foto: Pekka Pääkkö

Idrottsnämndens ordförande Karin Ernlund (C) har än så länge bara en kort kommentar:

 Vi har tagit del av domen som nu har kommit och behöver lite tid till att göra en ordentlig läsning av den. Stadens juridiskt kunniga tjänstepersoner behöver sätta sig in i domslutet, sedan får vi avgöra hur vi kan agera framåt för skapa långsiktiga och moderna avtal, säger hon.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.