Båtmotortjuvars nya högtid nära – här sker stölderna på Lidingö

Kaj Gorosch har sin båt i Sticklinge som inte varit drabbat av stölder. 
"Man ska se till att inte ha en för lyxig båt som lockar tjuvar".
Kaj Gorosch har sin båt i Sticklinge som inte varit drabbat av stölder. "Man ska se till att inte ha en för lyxig båt som lockar tjuvar".
Så skyddar sig Näsbyvikens båtklubb mot båtstölder
Vissa märken är attraktiva för båtmotortjuvarna. Stöldgodset förs ur landet - nästan inget hittas igen.
Polisen varnar för en ny trend där internationella båtligor slår till just när båten tagits upp på land och ska förberedas för vinterförvaring.
På Lidingö märker båtklubbarna av en ökad mängd stölder och skulle vilja ha mer hjälp av polisen.
– Vi skulle vilja ha ett lokalt nummer att ringa, säger Kristian Ehrling, Lidingö båtförbund.

Båtmotorstölderna ökar på Lidingö. Från januari till mitten av augusti förra året anmäldes 12 stölder av utombordsmotorer. Samma period i år har 26 båtmotorstölder anmälts till polisen.

Och nu, när det snart börjar bli dags att ta upp båten för vintern är en ny högsäsong för tjuvar.

Förvisso ökar båtstölderna mest av alla vardagsbrott på sommaren, enligt försäkringsbolaget If.  Men det är också en topp på hösten när aktiviteten på bryggorna minskar och båten ännu inte är upplockad och förberedd för vinterförvaring. Framförallt är det utombordsmotorer som tjuvarna är ute efter.

– Det är en ny trend att det stjäls mer båtmotorer när båtarna ligger på land. Det är en väldigt kritisk period i gränsen mellan september och oktober, säger Rino Carlsson, nationell samordnare för sjörelaterade stölder på polisen.

Öns båtklubbar samarbetar

Båtklubbarna på Lidingö är medvetna om detta och mycket görs gemensamt av dem.

– Vi försöker påverka riksorganisationer och myndigheter att jobba med krafttag mot stölderna. Vi installerar skyddsutrustning på båtar och anläggningar, säger Kristian Ehrling, ordförande för Lidingö Båtförbund som samordnar båtklubbarna på ön.

Kontakten mellan båtklubbarna båtklubbarna är också viktig

– Så fort vi får kunskap om att  tjuvar i görningen så har vi kommunikation mellan föreningarna. Vi har en bra kontakt mellan föreningarna på Lidingö, säger Kristian Ehrling.

Kristian Ehrling, ordförande för Lidingö båtförbund.

Båtklubbarna önskar snabb lokal polis

De flesta klubbar har också vaktscheman, där medlemmarna turas om att hålla vakt på klubben nattetid.

– Men stölderna sker inte bara nattetid utan även på dagarna, säger Kristian Ehrling.

Han skulle önska en mer närvarande polis på Lidingö för att stävja båtrelaterad brottslighet.

–   Vi skulle vilja ha ett lokalt nummer att ringa när något hade hänt, så att de kunde komma snabbt, en lokalpolis, kort sagt.

Stölder på skyddade båtklubbar förbryllar

Under det senaste året har flera båtklubbar på Lidingö fått påhälsning av tjuvar, till exempel Lidingö båtklubb, Bosön och Talludden. Ingen klubb är dock enligt Kristian Ehrling särskilt drabbad.

Det som förbryllar är att effektivt skalskydd kring klubbarna inte hindrat tjuvarna. Lidingö båtklubb är till exempel inhägnat och kring båtklubben på Bosön går ett dike som gör att det inte går att köra dit för behöriga.

Ligorna har använt sig av dykare

Polisen tror att tjuvarna förbereder en stöt noggrant.  Båtägare från hela stockholmstrakten har vittnat om att de misstänker att stöldligor använt drönare för att kartlägga. Dykare används för att vattenvägen kapa kättingarna och stjäla båtar för slakt på annat håll.

– De har ofta våtdräkter och ligger i vattnet. Det är riktiga proffs vi har att göra med och det är det som gör arbetet så svårt, säger Rino Carlsson.

Stöldgodset smugglas över gränsen

I de flesta fall smugglas stulna båtmotorerna ut ur landet, dolt och insmuget bland andra transporter. Tull och polis kan inte hålla tätt vid färjorna och Öresundsbron.

– Vi hittar nästan ingenting av det som stjäls. Mer än 70-80 procent lämnar Sverige, säger Rino Carlsson.

Tjuvarna ute efter märkesmotorer

Tjuvligorna som stjäl är också ute efter vissa märken. Konsekvensen har blivit att försäkringsbolagen är restriktiva med försäkringar, vägrar att försäkra vissa märken eller höjer premier.

– Det är framför allt Yamaha som stjäls och sedan kommer Suzuki. Branschen kan göra mer än vad de gör, framför allt när det gäller märkning, anser Rino Carlsson.

Fakta

Så kan du skydda båten

Här är några saker som du som båtägare och båtklubb kan göra för att försvåra för tjuvarna:

  • Installera larm, startspärr och söksystem för att undvika båtstölder.
  • Ha ordentliga lås på båten, som inte kan klippas upp med bultsax.
  • Om möjligt, välj båtplats som bevakas av vaktbolag för att undvika stöld.
  • Be någon om hjälp att ha uppsyn över din båt när du är bortrest.
  • Förvara inte dyrbar utrustning synligt i båten.
  • Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta.
  • Sätt upp belysning vid bryggor och båtar – som har rörelsedetektor. Om ljuset tänds gå dit och titta och lyssna.
  • Ha bra stängsel runt din båtplats om möjligt. Kontrollera ofta att det är helt.
  • Båtsamverkan har visat sig effektivt för att förebygga stöld av och i båtar.
Källa: Polisen/If