Få båtstölder i Huddinge i år – men nu uppmanas ägarna hålla koll

De båtrelarerade stölderna i Huddinge har varit få i år – men nu uppmanas båtägare även i Huddinge att hålla koll.
De båtrelarerade stölderna i Huddinge har varit få i år – men nu uppmanas båtägare även i Huddinge att hålla koll.
Huddinge är en kommun som är relativt skonad från båtrelaterade brott. Men även båtägare i Huddinge uppmanas nu att ta polisens nya varning på allvar.
– Nu står ju allt synligt som i ett skyltfönster, säger Rino Carlsson, polisens nationella expert på båtstölder.

Bara sju båtrelaterade stölder har skett i Huddinge hittills i år, och antalet båtstölder ser ut att minska jämfört med 2018.

Det är värre på andra håll. Under samma period i år har till exempel 20 båtmotorer stulits i grannkommunen Tyresö.

– Problemet i Huddinge är mer att båtägare drar upp och dumpar sina båtar längs Drevviken, än själva båtstölderna, säger kommunpolis Anna Schelin.

Men nu uppmanas även Huddinges båtägare att ta polisens nya varning på allvar.

Båtstölderna är det vardagsbrott som ökar mest av alla vardagsbrott på sommaren, enligt försäkringsbolaget If. Men det är också en topp på hösten när aktiviteten på bryggorna minskar och båten ännu inte är upplockad och förberedd för vinterförvaring.

Det största skyddet är att människor är närvarande

Rino Carlsson, nationell samordnare för sjörelaterade stölder på polisen

– Det är en ny trend att det stjäls mer båtmotorer när båtarna ligger på land. Det är en väldigt kritisk period i gränsen mellan september och oktober, säger Rino Carlsson, nationell samordnare för sjörelaterade stölder på polisen.

Hans bästa tips är människor

– Det finns egentligen inget du kan köpa, inget lås, ingen märkning eller spårsändare som ger ett skydd. Det största skyddet är att människor är närvarande, säger Rino Carlsson.

Fakta

Så gör du det svårare för tjuvarna

Här är några saker som du som båtägare och båtklubb kan göra för att försvåra för tjuvarna:

  • Installera larm, startspärr och söksystem för att undvika båtstölder.
  • Ha ordentliga lås på båten, som inte kan klippas upp med bultsax.
  • Om möjligt, välj båtplats som bevakas av vaktbolag för att undvika stöld.
  • Be någon om hjälp att ha uppsyn över din båt när du är bortrest.
  • Förvara inte dyrbar utrustning synligt i båten.
  • Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta.
  • Sätt upp belysning vid bryggor och båtar – som har rörelsedetektor. Om ljuset tänds gå dit och titta och lyssna.
  • Ha bra stängsel runt din båtplats om möjligt. Kontrollera ofta att det är helt.
  • Båtsamverkan har visat sig effektivt för att förebygga stöld av och i båtar.
Källa: Polisen/If
Fakta

Antalet polisanmälda båtrelaterade brott i Huddinge

1 januari-21 augusti 2019: 7 (nästan alla stölder i Huddinge i år handlar om stulna motorbåtar eller stölder ur båtar)

1 januari-31 december 2018: 24 (merparten av brotten 2018 handlade om stulna motorbåtar)

 

 

 

Källa: Huddingepolisen