Bättre gräs i park dröjer

Östermalm Gräset i Gustaf Adolfsparken slits och rivs upp så någonting behöver göras så att parken tål mer slitage eftersom den används av flera skolor i närheten. Det anser elevrådet för årskurs 4-6 på Östermalmsskolan som vänt sig till stadsdelsförvaltningen.

Parkmiljöavdelningen i norra innerstaden klargör nu att de har för avsikt att byta ut gräset i parken. Dels ska man bygga upp nya växtbäddar. Dels ska nya tuffare grässorter planteras.

Men upprustningen dröjer. Först 2014 räknar med att gräset kan bytas ut.