Bättre hygien än väntat på dagis

Förskolorna sköter hygienen. Det konstaterar kommunen efter att ha inspekterat samtliga dagis.

– Vi blev positivt överraskade, säger Caroline Erhardt, miljö- och hälso-skyddsinspektör.

Snoriga näsor, skitiga blöjor och kladdiga händer. Barnen på förskolorna är oftare sjuka än andra barn. Därför är det extra viktigt att förskolorna sköter hygienen och har rutiner för till exempel städning.

Efter att miljö- och hälsoskyddskontoret besökt Upplands Väsbys 28 förskolor konstaterar inspektörerna att det ser bättre ut än vad de trodde.

– Generellt ser det bra ut, säger Caroline Erhardt, miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen.

Men det finns vissa brister. En tredjedel av förskolorna fick bakläxa när det gäller hygienen. Till exempel att personalen inte alltid tvättar händerna efter att ha snutit ett barn, att dynan på skötbordet inte torkas av mellan blöjbytena och att storstädning inte görs med jämna mellanrum.

– De flesta förskolorna har städbolag som städar, men de dammar inte alltid av alla hyllor och gör rent i alla skåp, säger Caroline Erhardt.

En stor kunskapslucka på de flesta av förskolorna gällde kontroll av vattentemperatur och ventilation.

Varmvattnet i ledningarna behöver vara minst 50 grader för att legionellabakterier, som kan orsaka lunginflammation, inte ska kunna föröka sig.

– Nästan ingen förskola hade kännedom om detta, säger Caroline Erhardt.

Angående ventilationen var kunskaperna svaga om hur många personer det maximalt får vara i ett rum, så att luften räcker åt alla.

Förskolorna har nu lämnat in en lista till kommunen där de förklarar hur de ska åtgärda problemen.

Om två år görs nya besök av miljö – och hälsokontoret.

Fakta

Flera brister

Hygien: 9 av 28 förskolor hade mindre brister.

Städ: 9 av 28 förskolor hade mindre brister.

Ventilation: 2 av 28 förskolor hade brister.

Underhåll: 7 av 28 hade underhållsbehov.

Källa: Kommunen