Bättre ledning ska säkra vattnet

nyheter En två mil lång vattenledning ska byggas mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Kommunens vattenförsörjning blir därmed mindre sårbar.

I dagsläget får båda kommunerna sitt dricksvatten från Norrvatten och är beroende av en enda huvudvattenledning för all dricksvattenförsörjning. Med den nya ledningen kan Upplands-Bro få vatten från två olika håll vilket minskar skadorna vid till exempel ett fel på huvudledningen.

Totalt är sträckan 20 kilometer lång varav 3,5 kilometer går under vatten. Ledningen byggs i etapper, beräknas vara klar senast 2020 och kosta 220 miljoner kronor.