Bättre planering ska minska stöket

Distriktssköterskan Moa Bergek undviker bilen när hon ska på jobb i Lilla Alby. ”Jag går istället, det är mycket enklare”, säger hon.
Distriktssköterskan Moa Bergek undviker bilen när hon ska på jobb i Lilla Alby. ”Jag går istället, det är mycket enklare”, säger hon.
Få sundbybergare har nog lyckats undvika det senaste halvårets trafikkaos i stadens centrala delar. Tuletorget och Humblegatan ser mer ut som grustag än gator.

I framtiden ska byggen löpa smidigare, menar Stefan Bergström (C).

I mars drog fem större vägarbeten i gång i kommunen, varav fyra i centrala Sundbyberg. Med både Tulegatan och Humblegatan uppgrävda har såväl bilisters som cyklisters och fotgängares tålamod prövats.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

– Vi har fått en del synpunkter. Det största problemet är angöring vid leveranser och näringsidkare som vill komma åt sina lokaler, säger Axel Nelstrand, trafikplanerare vid Sundbybergs stad.

En del som hört av sig har även haft synpunkter på renhållningen vid byggena och på att parkeringsplatser försvunnit vid Tulegatan.

När Lokaltidningen Mitt i besöker platsen verkar flera bilister ha svårt att orientera sig. I stället för att köra runt Tuletornen kör de rätt in på byggarbetsplatsen.

Borta på Humblegatan är folk luttrade.

– Det är lite bökigt, men man förstår ju att de ska göra gatan trafiksäkrare, säger Moa Bergek.

Hon är distriktssköterska i Lilla Alby och är i stort behov av att komma fram smidigt.

– Jag tar varken bilen eller cykeln. Det blir knöligt och känns rätt osäkert. Jag går i stället.

Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, förstår frustrationen.

– Jag förstår kritiken och jag känner igen mig. Jag tror att vi måste planera på ett bättre sätt framöver, säger han.

Vid många byggen är flera olika entreprenörer inblandade, och där kan staden spela en viktig roll.

– Vi ska vara spindeln i nätet där. Staden fyller en viktig funktion och det finns en bättringspotential i det arbetet.

Om några år startar nedgrävningen av järnvägsspåren, ett av de största byggprojekten någonsin i Sundbyberg. Då ska staden vara väl förberedd, menar Stefan Bergström.

– Det är ett stort arbete, men det ska störa så lite som möjligt.

Men även vid mindre arbeten måste det flyta bättre, anser han.

– Ibland går man förbi en plats som är avstängd, men ingen är där och arbetar. Det är viktigt att man jobbar hela tiden när det är avstängt.

Fakta

Här pågår byggarbeten i höst

Tulegatan. Gångtunneln under gatan rivs. Beräknas vara klart i september. Periodvis ska trafiken ledas om till Ängsstigen. I höst börjar upprustningen upp till Solnagränsen.

Kolonivägen. Vattenledningar grävs om. Klart i oktober.

Humblegatan. Gångbanan separeras från biltrafiken och breddas för att cyklister ska få plats. Det blir även mer belysning. Busshållplatsen vid Lilla Alby skola smalnas av till ett körfält. Gatan är enkelriktad fram till den 11 augusti. Arbetena beräknas vara klara i april 2016.

Källa: Sundbybergs stad