Bättre rutiner vid vårdmissar

Upplands-Bro I augusti förra året fick Upplands-Bro kritik från Inspektionen för vård och omsorg. Det handlade om en Lex Sarah-anmälan som gjordes först sju månader efter att ett missförhållande uppdagats. Lagen säger att det ska ske ”snarast”. Kritik riktades även mot den aktuella verksamhetens hantering av Lex Sarah-fall.

Kommunen har sedan dess tagit fram nya rutiner för rapportering och anmälningar enligt Lex Sarah.

Tillsynsmyndigheten bedömer nu att kommunen har förbättrat sina rutiner tillräckligt och lägger ner ärendet.