Bättre vård när lagen skärptes

Fler händelser inom den kommunala vården och omsorgen utreds enligt lex Sarah.

– Nu blir missöden genomlysta på ett annat sätt, säger Katrin Petersson, på Nacka kommun.

Den 4 maj var det oroligt på ett gruppboende i Nacka. En hotfull situation tidigare på dagen ledde till att ett inplanerat boendestöd – ett besök utanför gruppboendet – avbokades. Det i sin tur orsakade oro hos personen som skulle få besök, eftersom ingen berättade att besöket var inställt.

– Händelsen hade inte blivit en lex Sarah-utredning för ett år sedan, då var det bara allvarliga missförhållanden som utreddes, säger Katrin Petersson, kvalitetsutvecklare inom Sociala Stödresurser på Nacka kommun.

Den 1 juli 2011 kom nämligen en ny lagstiftning gällande lex Sarah. Efter det datumet behöver inte händelsen anses allvarlig för att utredas.

– Man sänkte ribban rejält. Under det första halvåret 2011 gjorde vi en eller två anmälningar enligt lex Sarah. Från den 1 juli har vi haft 13 utredningar inom kommunal omsorg.

Utredningen om det uteblivna besöket visade att rutiner för inställda besök fanns på boendet men inte följts.

– Vi har pratat med de inblandade och sett över rutinerna. Nu är det säkrat med en checklista så att man inte missar att sätta in en ersättare.

Att mängden utredningar har ökat kraftigt ser Katrin Petersson som något som ökar vårdkvaliteten.

– Utifrån vad som står i lokalpressen så kan man tro att det händer mer tillbud än för ett år sedan. Men saker har inte blivit sämre, utan vi tar upp en annan typ av ärenden. Misstag kan alltid göras, men med lex Sarah ska vi bli säkrare och bättre.

Fakta

Lex Sarah

Lagen trädde i kraft 1999 och innebär att den som jobbar inom verksamheter som lyder under socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste rapportera om missförhållande eller risk för missförhållande förekommer. Den 1 juli 2011 skärptes lagen.