Bävern har satt bo i Brottby

Avgnagt träd vid Stora Harsjön.
Avgnagt träd vid Stora Harsjön.

Brottby För första gången på länge konstateras bäver i och kring Stora Harsjön.

Det var i höstas som de första iakttagelserna gjordes. Bävrar har både byggt bo i sjön och fällt träd kring sjöns stränder.

Det finns bäver på flera håll i Vallentuna. Bland annat har det dammbyggande djuret iakttagits vid Vallentunasjön, i Husaån i Brottby och i Garnsviken.

Bävern är främst aktiv nattetid, varför det kan vara svårt att få syn på en levande bäver. Spår av bävern som avgnagda träd och hyddor är dock påtagliga.

Bävern kan med sina hyddor och fördämningar orsaka skador, till exempel översvämningar.