Bävern som ”jobbar” åt kommunen

Kommunen har ögonen på Herr Bäver och hans fällningsarbete.
Kommunen har ögonen på Herr Bäver och hans fällningsarbete.
Bävern har blivit en följetong i Danderyd.

I augusti berättade vi om en glad gnagare vid Nora träskån. Nu verkar samma djur ha vässat tänderna och gått på lite större stammar.

Det är inte första gången som Lokaltidningen Mitt i Danderyd skriver om bävern, och förmodligen inte sista. Den lille gnagaren verkar nämligen inte ha några planer på att sluta fascinera.

Den här gången är det ett träd vid Nora träsk som är under attack.

– Först tänkte jag att det är jätteroligt att vi har en bäver som är flitig, sen slog det mig att han ger sig på ganska mycket träd och på sikt kan det kanske bli ännu fler, säger Tomas Ward som brukar gå promenadstråket längs träsket.

Han berättar att gnagmärkena på trädet som syns på bilden är relativt färska. En av de första bilderna, som dock inte är publicerad här, tog han i början på februari.

– Det är ju stora fina träd som står vid det promenadstråket och det är okej om bävern tar ner ett. Men han kanske bor kvar där flera år och då finns risken att han tar fler, säger Tomas Ward.

Enlig Jan Bergsten kommunekolog och parkingenjör vid Danderyds kommun är bävern lite oberäknelig och det är svårt att säga hur länge och hur mycket den kommer att gnaga på.

– Men vi har den och området under bevakning. Bävern vill ju gärna fälla trädet ut mot vattnet, vilket gör det mindre farligt och så länge det är på naturmark så är det ju en del av naturens gång, säger Jan Bergsten.

Han säger också att kommunen håller koll på träden så att det inte blir till en fara för människor.

Vad gör man med träden som bävern lyckas fälla?

– Vi låter faktiskt dem ligga kvar. Vi har konstaterat att bävern tar hand om dem i stället för att fälla nya. Man kan nästan säga att bävern jobbar som entreprenör åt oss, säger Jan Bergsten.

Fakta

Gnagarnas konung

Bävern är vår världsdels största gnagare.

Djuret kan bli mellan 75 och 100 centimeter långt och ha en svans på 30–40 centimeter.

Bävern är ett familjedjur och lever ofta kring sjöar och vattendrag. Familjen hjälps åt att bygga dammar genom att dämma upp vattendragen med trädgrenar.

Gnagaren finns på många ställen runt om i Europa, ofta som återinplanterad eftersom den har varit utrotad på flera platser.

I Sverige försvann bävern omkring 1870, men kom tillbaka via Norge 1922.

Källa: Nationalencyklopedin