Bävernät på plats i viken

VINTERVIKEN Nu sitter det gröna nät runt stammarna på 20 utvalda träd i Vinterviken.

Lokaltidningen Mitt i berättade redan i juni om projektet som ska skydda träden mot bävrarnas tänder.