Min lokala hjälte

BB gav inte god och säker vård

DANDERYD Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserar BB Stockholm sedan ett barn fötts svårt medtaget och fått bestående hjärnskador.

Mamman hade önskat kejsar­snitt på grund av oro över barnets förmodade födslovikt på 4,5 kilo, men gick dagarna före förlossningen med på vaginal förlossning under gynnsamma betingelser. Ivo kritiserar bristande samverkan i form av otillräcklig läkarkontinuitet, bristande dokumentation och kommunikation samt brister i följsamhet gällande rutiner vilket ledde till att god och säker vård inte kunde upprätthållas. Händelsen inträffade i oktober 2011.