BB gav inte god och säker vård

DANDERYD Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserar BB Stockholm sedan ett barn fötts svårt medtaget och fått bestående hjärnskador.

Mamman hade önskat kejsar­snitt på grund av oro över barnets förmodade födslovikt på 4,5 kilo, men gick dagarna före förlossningen med på vaginal förlossning under gynnsamma betingelser. Ivo kritiserar bristande samverkan i form av otillräcklig läkarkontinuitet, bristande dokumentation och kommunikation samt brister i följsamhet gällande rutiner vilket ledde till att god och säker vård inte kunde upprätthållas. Händelsen inträffade i oktober 2011.