BB Sophia försvinner

BB Sophia har bedrivit förlossningsvård sedan 2014 - men nu är det snart slut. Praktikertjänst sa i förra veckan upp vårdavtalet med Stockholms läns landsting om BB Sophia.

– Det här är mitt tyngsta och svåraste beslut som jag tvingats vara med och fatta i min yrkeskarriär. Det har inte varit några roliga dagar, säger Johan Fredriksson, vd på Praktikertjänst.

Efter drygt två år tvingas BB Sophia slå igen portarna. Orsaken är stora förluster i verksamheten. Sedan starten har man förlorat ungefär 180 miljoner kronor, alltså en årlig förlust på runt 90 miljoner kronor.

– För att ställa det i proportion till något kan man titta på vad vi har omsatt och då handlar det om 320 miljoner kronor. Det är en otroligt stor förlust.Vi vill vara tydliga med att ansvaret faller på oss själva. När vi satte igång har vi inte på ett tillräckligt bra sätt kunna förutse vad som skulle ske., säger Johan Fredriksson.

Uppsägningsperioden är på sex månader och under den tiden ska BB Sophia hålla uppe verksamheten, men vill det säg illa kan man tvingas stänga igen ännu tidigare.

– Vårt primära fokus nu är att ta hand om föräldrarna och det är dessa vi ska försöka tillmötesgå. Den enda sak som skulle göra att vi inte klarar det är om vi inte kan upprätthålla patientsäkerheten, för den måste alltid komma i första rummet. Den största risken för att vi inte ska kunna hålla öppet under perioden är om vi inte klarar att behålla personal under dessa sex månader, säger Johan Fredriksson.