ANNONS

Bedömningar av LSS har inte blivit hårdare

Polisen får just nu in uppgifter om falska "dövstumma" som lurar folk på pengar från hela länet.
Det har inte blivit svårare att få LSS-insatser i Skärholmens stadsdel, enligt rapporten.
Biståndsbedömningen för LSS har inte blivit mer restriktiv inom Skärholmens stadsdel.
Det framgår av en färsk undersökning.
ANNONS

Bakgrunden är att många människor med behov av insatser inom LSS är oroliga för att bedömningen blivit strängare. Oron är inte ogrundad: Det finns tecken på att kommunerna blivit mer restriktiva med sina insatser. I Stockholm visar till exempel en rapport från socialförvaltningen 2015 att antalet ledsagartimmar per person minskar. Enligt SCB finns samma trend även nationellt.

Därför skrev Skärholmens allianspolitiker Cecilia Carpelan (L), Elisabeth Johnson (M) och Erik Sihlberg (C) en skrivelse där de begärde att frågan skulle genomlysas i stadsdelen. De ville veta vad som hänt 2014–2016 vad gäller ansökningar om ledsagarservice, ledsagning eller kontaktperson. De bad tjänstemännen ta reda på hur många ansökningar som kommit in, hur många som bifallits och som avslagits, hur många avslag som överklagats och hur många överklagade beslut som ändrats i förvaltningsrätten.

Syftet var att ta reda på om socialtjänstens bedömningar blivit restriktivare i Skärholmen.

Nu är utredningen klar. Enligt den har bedömningarna inte blivit strängare. Antalet personer med insatser enligt LSS är jämnt fördelade över de tre åren, och det finns ingen större förändring när det gäller antalet avslag, skriver tjänstemännen  i sin rapport. I de flesta ärenden som överklagats har stadsdelsförvaltningen fått rätt i förvaltningsrätten.

Så här ser siffrorna ut:

Ledsagarservice: 75 personer ansökte år 2014, varav 64 av fick bifall. 2015 ansökte 70 personer, varav 60 fick bifall. 2016 ansökte 83 personer, varav 73 fick bifall.

Kontaktpersoner: 78 personer ansökte år 2014, varav 71 fick bifall. 79 personer ansökte 2015, varav 69 fick bifall. 76 personer ansökte 2016, varav 69 fick bifall.

Överklaganden (för både ledsagarservice och kontaktpersoner): 2014 överklagades fyra av socialtjänstens beslut. Socialtjänsten fick rätt i alla fyra fallen. 2015 överklagades tio beslut. I sju fall gick förvaltningsrätten på socialtjänstens linje. Ett beslut ändrades och två återförvisades. 2016 överklagades 6 beslut. I fem fall hade domen inte kommit när undersökningen gjordes. Ett fall hade återförvisats.

Stadsdelsnämnden tar upp rapporten vid sitt möte den 23 februari.

ANNONS