Bedragarbrev kom till Hallundabo

HALLUNDA En kvinna i Hallunda har genom ett brev utsatts för bedrägeriförsök. Avsändaren uppgav att han arbetade på advokatbyrån Wigler & Associates i Madrid. I brevet stod att hennes släkting avlidit och lämnat efter sig 5,7 miljoner euro.

Brevet var prydligt, skrivet på korrekt engelska, hade tydlig avsändare med företagsstämpel, samt var tryckt i fyra färger.