ANNONS

Då har Täby 7154 fler invånare

Täby växer så det knakar.
Regionensprognos pekar på att Täbyborna kommer att vara över 7000 fler efter kommande tioårsperiod. En befolkningsökning på 10 procent.
Täby ska växa med över 7000 invånare. Danderyds befolkning krympa.
Det visar Region Stockholms årliga prognos för befolkningsutvecklingen mellan 2018 och 2028.
ANNONS

Fram till år 2028 kommer Stockholms län att växa med drygt 330 000 personer. Fördelningen mellan kommunerna är dock ojämn.

På den norra halvan av länet kommer Järfälla växa med 24 628 nya invånare under perioden, medan Vaxholmsborna blir 803 fler.

Danderyds befolkning ska till och med att minska med 2 procent, minus 652 personer jämfört med 2018, enligt regionens prognos.

Fler än 7000 nya Täbybor

Täbyborna kommer däremot vara fler år 2028, 78 551 invånare, en ökning med 7154 personer, enligt prognosen.

Befolkningsprognosen verkar dock inte gå riktigt i takt med Täbys mål och löften om antal planerade bostäder närmaste tioårsperiod. Fram till år 2028 ska det byggas hela 13600 bostäder och då bör ju antalet Täbybor bli ännu fler.

– De första flyttar in i Täby Park nästa år. Även Roslags-Näsby är igång nu, äntligen. Takten för bostadsbyggandet kommer att öka framöver, konstaterar Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, som också framhåller att bostadsbyggandet måste ske i en takt så att infrastruktur, kollektivtrafik och ekonomi hänger med.

Befolkningsökning per kommun 2018-2028, procent.


Även när det gäller kommunernas planer på nya bostäder finns stora skillnader.

ANNONS

Mellan 2019 och 2030 planeras det för drygt 9000 nya bostäder i Upplands-Bro. Det motsvarar 78 procent av kommunens totala bestånd 2019 och är den största procentuella ökningen i hela länet, visar siffror från Region Stockholm.

Täby och Sollentuna bromsar in

Järfälla, Sundbyberg, Österåker och Vallentuna bygger också mycket – de ökar alla beståndet med mellan 40 och 50 procent under perioden.

Detsamma gäller Täby, trots att kommunen under 2019 skruvat ner prognosen med nästan 25 procent jämfört med året innan.


Befolkningsökning per kommun 2018-2028, antal personer.


Allra mest har Sollentuna bromsat in. Där har årets prognos för bostadsbyggandet mellan 2019 och 2030 minskat med 75 procent jämfört med förra året. Det motsvarar drygt 11 000 bostäder som skrinlagts.

Danderyd och Vaxholm har justerat ner sina prognoser med 28 respektive 20 procent.

Befolkning per kommun 2028, antal invånare.


I hela länet beräknas befolkningen öka med 14 procent till 2028 och bostadsbeståndet växa med 26 procent till 2030.