”Inte alls svårt” begära in utdrag av ledare

registerutdrag
Utdraget ur belastningsregistret kastas när det har visats upp för kanslisten.
Många idrottsklubbar drar sig för att begära in utdrag ur belastningsregistret av sina ideella ungdomsledare på grund av ”för mycket administration”.
Andreas Häggblom, sportchef för ungdomsfotbollen i Täbyklubben Viggbyholms IK FF håller inte alls med.
– Det är inte ett dugg krångligt, säger han.

Det var i förra veckan som Lokaltidningen Mitt i avslöjade att bara en tredjedel (22 av 66 som tillfrågades) av idrottsklubbarna i Stockholms län begär in registerutdrag av alla sina ungdomsledare och tränare för att kontrollera att de inte är dömda för sexbrott eller något grovt våldsbrott.

Ville följa RF:s rekommendation

Många klubbar angav som skäl att det skulle krävas för mycket administration, men den förklaringen underkänner alltså Andreas Häggblom.

– Vi började med det här tidigare i år efter att ha följt diskussionen som har varit de senaste åren. Då kände vi att vi ville följa Riksidrottsförbundets rekommendation. Alla föräldratränare och anställda tränare ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret senast den 1 juni varje år. Och det är inte alls svårt.

Inga papper sparas

Utdraget visas upp för klubbens kanslist som antecknar i ett register, därefter kastas det. Inget papper behöver sparas.

– Lite administration krävs så klart, men själva förfarandet är väldigt enkelt. Skulle utdraget innehålla någon anmärkning så kontaktas sportchef och ordförande som tar beslut om ledaren kan fortsätta inom föreningen eller inte, säger Andreas Häggblom.

Det är ledaren själv som begär in utdraget, ett så kallat begränsat utdrag ”för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” från polisens belastningsregister.

”Barnens säkerhet går först”

Flera klubbar som inte begär in utdrag av sina ungdomsledare angav som skäl att det skulle kunna uppfattas som integritetskränkande. Inte heller den motiveringen ger Andreas Häggblom mycket för.

– Om man kunde se allt möjligt, skulder och sådant, så hade det kanske varit känsligt. Men här handlar det ju bara om grova brott. Då måste barnens säkerhet gå först, säger han.

Vad fick ni för reaktioner från era ledare när ni införde kravet på utdrag ur belastningsregistret?

– Ingen tyckte att det var särskilt besvärande. Vi skickar med en länk till polisens hemsida där de kan begära ut sitt utdrag. Det har bara varit positiva reaktioner. Vi uppmanar alla klubbar i Täby och i alla andra kommuner att göra på samma sätt.

Fakta

Bara grova brott syns i registerutdrag

Sedan december 2013 kan idrottsföreningar begära att ledare och tränare som ska ha hand om barn visar upp ett begränsat utdrag ut belastningsregistret.

De brott som syns där är mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån, alla sexualbrott och barnpornografibrott – alltså inte små brott.

Det är ledaren/tränaren som själv begär ut sitt utdrag – kostnadsfritt – ur registret och sedan visar upp det för föreningen.

Här är länken till polisens hemsida där man kan hämta blanketten och begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/