Begärda papper dröjde för länge

Bromma En person begärde ut offentliga handlingar i en barnavårdsutredning från Bromma stadsdelsnämnd.

Tre veckor senare hade dokumenten ännu inte kommit.

Justitieombudsmannen har tidigare fastställt att om någon begär ut en handling ska det gå så fort som möjligt, helst ska dokumenten skickas samma dag.

Därför riktar nu JO kritik mot Bromma stadsdelsnämnd.