Begränsad framkomlighet i Kungens kurva – under ett år

Så här ska trafiken ledas om
Så här ska trafiken ledas om
Från och med fredag leds en del av Modulvägen om och två av fyra körfält på Dialoggatan stängs av. Några busslinjer får ändrade hållplatser.
Orsaken är att några dagvattendammar ska byggas och arbetet kommer att hålla på i ett år.
Framkomligheten kan bli begränsad under kvällar och helger.

Trafiken leds om eftersom Stockholm Vatten och Avfall lägger nya ledningar och bygger dagvattendammar i området. Arbetet längs Dialoggatan kommer att pågå i  ett år.

Omledningen av trafiken börjar på fredag, den 13 september. Men under hela  veckan pågår förberedande arbeten.

En del av Modulvägen stängs av och leds om över Ikeas parkering. På en del av Dialoggatan stängs två av fyra körfält av. Det kommer bara att finnas ett körfält i vardera riktningen.

Även gång- och cykelvägen elds om över Ikeas parkering.

Bushållplatser flyttar

Buss 707, 710, 737 och 740 stannar inte vid ordinarie hållplats Kungens kurva. De stannar vid en tillfällig busshållplats vid vägen över Ikeas parkering.

Buss 173 mot Skarpnäck, 748 mot Liljeholmen och 865 mot Skärholmen stannar inte vid hållplats Kungens kurva. Resenärer hänvisas till hållplats Månskärsvägen.

Buss 173 mot Skärholmen, 748 mot Södertälje och 865 mot Handen stannar även fortsättningsvis vid hållplats Kungens kurva, men hållplatsen har flyttats 20 meter längre fram.

Nytt torg och ny huvudgata

Hela Kungens kurva-området håller på att utvecklas och det kommer att bli en ny huvudgata som får namnet Ingvar Kamprads allé. Det blir också ett nytt torg och fyra dagvattendammar. Ikea ska bygga ut sitt varuhus och Kungens kurva shoppingcenter.

Här hittar du mer information om hur det påverkar trafiken.