Begränsad framkomlighet på Gamla Skärgårdsvägen

Vägarbete pågår.
Vägarbete pågår.
Från och med nästa vecka kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på Gamla Skärgårdsvägen mellan kyrkan och vägbyggnadsområdet vid Solhem.
Kommunen uppmanar bilister att ta andra vägar om det går för att undvika trafikstockningar.

Kommunen meddelar på sin hemsida att avstängningen av del av vägen är nödvändigt för att vägen ska hinna färdigställas innan vintern.

De skriver på hemsidan av det kan bli reglering med trafikljus i perioder, i övrigt blir det avstängningar med ”lämna företräde”. 

Ombyggnaden av Gamla Skärgårdsvägen beräknas vara klar senare i höst. Fram tills dess kommer det att vara begränsad framkomlighet.