Begraver sin man vid Möja

Laila Nordin ser ut över havet vid sommarstugan på Möja. Tusen meter ut från land ska hon sprida sin avlidne makes aska.
Laila Nordin ser ut över havet vid sommarstugan på Möja. Tusen meter ut från land ska hon sprida sin avlidne makes aska.
Laila Nordin ska sprida sin avlidne makes aska i havet utanför Möja.

– Då kan jag titta ut varje morgon och veta att Stig finns med mig.

Hon är en av allt fler i länet som väljer begravning till havs.

Förra julen var allt som vanligt för Laila Nordin. Hon och maken Stig firade jul tillsammans med barn och barnbarn i sommarstugan i Långvik på Möja.

– Stig gick och hostade och tog sig för bröstet hela julen och efter läkarbesök konstaterades lungcancer, säger Laila Nordin.

Sedan gick det fort. I oktober gick Stig bort, drygt två veckor före sin 75-årsdag. Han ville inte prata om vad som skulle hända efter hans död och beslutet om hur begravningen skulle gå till föll på Laila.

Hon och dottern kom överens om en gravsättning till havs.

– Det var naturligt. Vi har varit här ute på Möja i stort sett i hela vårt liv. Det här var Stigs liv. Varför inte avsluta det här då också, säger Laila Nordin.

För att få tillstånd att sprida ut askan på annan plats än begravningsplats måste man göra en ansökan hos länsstyrelsen.

Laila Nordin och hennes dotter satte sig ner och gick tillsammans igenom en karta över skärgården närmast stugan i Långvik.

De kom fram till en ungefärlig plats ute vid en fyr, som man ser från stugfönstret när man tittar ut över havet. Men på grund av alla kobbar och skär fick de avslag.

För att länsstyrelsen ska ge ett tillstånd måste platsen där man vill strö askan ligga minst ­tusen meter från allt som kan ­räknas som land. Länsstyrelsen märkte därför ut en plats som uppfyllde de kraven.

– Här ute finns alla minnen för mig. Då kan jag titta ut över havet varje morgon och säga ”god morgon” och veta att Stig finns med mig där ute. Det ger mig tröst och stöd i sorgearbetet, säger hon.

Sveriges länsstyrelser har under 2000-talet fått in allt fler ansökningar om askspridning till havs. De senaste elva åren har antalet ansökningar mer än fördubblats, visar statistiken. Under förra året fick länsstyrelsen i Stockholm in ungefär 470 ansökningar.

Andrès Zuniga, som är begravningsrådgivare på Wermdö begravning, har märkt av att det stora intresset för askspridning till havs. Eftersom det måste vara öppet vatten håller de flesta sina ceremonier under våren och sommaren.

– Jag tror att de flesta som väljer att sprida över hav har en koppling till vatten. De har kanske har haft båt och varit ute och seglat mycket, säger han.

Laila Nordin tror att det ökade intresset för askspridning är en generationsfråga.

– Många bor på olika håll i dag och man har inte tid att besöka gravplatser på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Att det blir vanligare tycker jag är en sund utveckling och jag vill själv begravas på det sättet.

Stig finns med mig där ute. Det ger tröst och stöd i sorgearbetet.laila nordin

Fakta

Tillstånd av länsstyrelsen ett måste

För att få strö ut aska efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från länsstyrelsen.

När askan har strötts ut måste du skicka in ett intyg.

I Stockholms län ges i princip bara tillstånd över öppet hav eller stort vattenområde – minst 1 000 meter från närmaste land.

Källa: Länsstyrelsen