Behandlingscenter på Gålö läggs ner

GÅLÖ Stockholms stad är på väg att lägga ner Gålö behandlingscenter, som i år går med tre miljoner i förlust på grund av för få beläggningar.

Antalet placeringar har varit vikande under många år, enligt verksamhetsledningen.

Personal och boende har informerats och troligen kommer inga nya personer att tas in.

Stockholms stad placerar allt oftare missbrukare i öppenvården i stället.