Andel behöriga lärare i Täby – skola för skola

Ellagårdsskolan Täby
Ellagårdsskolan i Täby har ökat andelen behöriga lärare.
Täby kommun har färre behöriga lärare i år än förra året.
Så här ser andelen behöriga ut i skola för skola.

Täby hamnar strax över länssnittet med 71 procent behöriga lärare, visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat. Men för första gången sedan läsåret 2014/15 gick andelen lärare med behörighet i minst ett ämne ner i Täby kommun förra året.

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

Av 590 heltidstjänster (motsvarande 691 lärare) i grundskolan i Täby kommun var det 420 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Kommunal skola i topp

När Mitt i går igenom statistiken skola för skola i Täby ligger kommunala Skolhagenskolan i topp med 94 procent lärarbehörighet (övriga skolor se faktaruta längst ner).

Hur har ni lyckats locka så många behöriga lärare?

– Då måste jag skryta. Vi är en bra skola dit behöriga lärare söker sig, säger Charlotte Thunman, biträdande rektor på Skolhagenskolan.

”Då måste jag skryta. Vi är en bra skola dit behöriga lärare söker sig”

Låg personalomsättning och många lärare som jobbar kvar till pensionen, ligger enligt Charlotte Thunman bakom topprankningen. När skolan rekryterar sker det ofta på rekommendation från redan anställda lärare och då hjälper det att ha ett gott rykte.

– Vi har fasta rutiner och tydlig struktur. Vi försöker skapa en trygg och trivsam skola, där både elever och lärare ska trivas, säger Charlotte Thunman.

Täby Friskola i Hägernäs ligger på andra plats i rankningen. Men det som sticker ut lite extra är att skolan, enligt statistiken, ökat andelen behöriga lärare med hela 22,6 procentenheter.

Rektor Karin Järleby menar att en anledning till att andelen behöriga på Täby Friskolas skolor i Täby kan skifta stort från år till år är att vissa enheter är små och en förändring i lärarkåren där slår igenom stort. Hon säger också att skolorna tar emot lärartraineer, som visserligen har tagit examen, men ibland när mätningen görs fortfarande väntar på att få ut lärarlegitimationen.

– Vi har bra förspänt med behöriga lärare på alla våra skolor, men några traineer har inte hunnit få sin lärarlegitimation. De kan också vara någon behörig lärare som undervisar i något ämne eller årskurs där de inte har behörighet.

37 procents behöriga

I botten av listan hamnar Nytorpsskolan och Flottiljens skola med endast 37 procent lärarbehörighet, visar statistiken från oktober 2018.

Nytorpsskolan, som i år har 48 elever med diagnoser inom autismspektrat och ADHD, tappade 5,3 procentenheter jämfört med föregående år.

– Att vi har mindre andel har att göra med att vi har fler elever för personalstyrkan är den samma, förklarar Pontus Frölund, rektor på Nytorpsskolan.

Pontus Frölund säger att även om en obehörig undervisar i idrott eller bild görs planering och bedömning av behörig lärare. Han har också haft långa diskussioner med både Skolverket och SCB hur personalen ska statistikföras, säger han.

– Det är minst en undervisande klasslärare och en resurspedagog i varje klass. Då är klassen inte 30 elever utan sex-sju elever. Resurspersonalen räknas in i statistiken för obehöriga lärare eftersom de genomför undervisningen som är SCB:s kriterium.

Täby på plats 117 i landet

Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Täby kommun nära genomsnittet. Lärarförbundets siffror visar att Täby är rankad som nummer 117 bland landets 290 kommuner.

Täby kommun följde den negativa utvecklingen i riket. Lärarförbundet anser att bristen på behöriga lärare är akut och kräver en nationell handlingsplan och åtgärder från staten och huvudmännen.