ANNONS

Skilda världar i Botkyrkas skolor

Andelen nior som kan fortsätta till gymnasiet skiljer sig stort mellan skolorna i Botkyrka.

I Ragda Fares skola godkändes nästan samtliga, i Stephan Chaanine bara två tredjedelar. Båda två lyckades ta klivet till Tumba gymnasium.
ANNONS

1 040 elever gick i våras ut högstadiet i Botkyrka kommun. 853 av dem, eller 83 procent, hade behörighet till att läsa vidare på något av programmen på gymnasiet. I Salems kommun var 90 procent av de 228 niondeklassarna behöriga. I hela Sverige är genomsnittet 88 procent.

Stephan Chaanine och Ragda Fares slutade nian i våras. Nu läser de första terminen på samhälls­vetenskapsprogrammet på Tumba gymnasium.

– Alla utom en från min gamla klass pluggar vidare, säger Ragda Fares som tidigare gick på Broängsskolan där i princip alla elever slutar nian med behörighet till gymnasiet.

Båda två märker av att kraven är högre nu jämfört med på högstadiet.

– Jag har alltid kämpat i skolan och varit motiverad. Jag kände mig redo och det var en självklarhet att läsa vidare på gymnasiet, fortsätter han.

Stephan vill läsa vidare på universitetet och funderar på att bli psykolog. Tidigare gick han på Storvretskolan där bara knappt två tredjedelar av niorna kunde gå vidare till gymnasiet.

– Många har kommit sent till Sverige och språket hindrar dem från att nå upp till kraven, säger han.

Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden, tycker det är missvisande att jämföra skolorna i kommunen.

– I andelen behöriga räknas också förberedelseklasserna in, som är för elever som bara varit i Sverige två år eller mindre. Det finns ingen skola som kan lära en elev svenska och samtidigt få den att bli behörig i alla ämnen på två år, säger hon.

ANNONS

Över hälften av de ungdomar i kommunen som inte klarade gymnasiebehörighet kom till Sverige sent under sin skoltid. Förra läsåret gick 140 elever i förberedelseklasser, fördelade över Grindtorpsskolan, Fittjaskolan, Storvretsskolan och Kärsbyskolan.

– För dem som inte blir behöriga erbjuder vi sedan sommarskola. De som behöver har också möjlighet att gå ett tionde år i grundskolan, säger Ebba Östlin.

För varje elev som inte klarar nian begärs en rapport in. Förutom språkproblem är hög skolfrånvaro en avgörande faktor.

– Vi har lärare som arbetar specifikt med att få elever som skolkar tillbaka in i skolarbetet genom att till exempel komma hem till dem på morgonen och hämta dem.

Den här hösten gjordes gymnasieskolan om och kraven ser nu olika ut beroende på om man vill gå yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. Tidigare räckte det att ha godkänt i engelska, matematik och svenska. Nu krävs godkänt i åtta till tolv ämnen, beroende på vilken inriktning man väljer.

Den skola som sticker ut mest i Botkyrka är enligt Ebba Östlin Trädgårdsstadsskolan.

– Den är fantastisk. De får alla elever att bli godkända år efter år, säger hon.

Stephan Chaanine och Ragda Fares slutade nian i våras. Nu läser de tillsammans på Tumba gymnasiums samhällsprogram.

Fakta

Behöriga nior

Så många procent av niorna är behöriga till yrkesprogram.

Om färre än fem elever är obehöriga visas 100 procent.