Min lokala hjälte

Behov av skyddat boende ökar stort

Behovet av skyddat boende för utsatta kvinnor i Värmdö är större än någonsin.

– Detta är en prioriterad fråga för oss i år, säger socialkontorets chef Ylva Sjögren.

År 2011 köpte Värmdö kommun nästan 320 vårddygn på kvinnojourer och andra skyddade boenden.

Förra året uppgick siffran till nästan 1 040. Och socialnämnden överskred sin budget för akuta skyddade boenden med 800 000 kronor.

Med skyddat boende menas oftast en kvinnojour eller andra kvinnofridsboenden. Det är för det mesta våldsutsatta kvinnor, ibland med barn, som behöver den här typen av stöd.

Kvinnofridsstrategen berättar att det finns ett stort behov av just sådana här boenden.

– Min uppfattning är att antalet kvinnor som söker hjälp har ökat och att det kan vara fråga om en ökad utsatthet, säger Kerstin Wigert, kommunens samordnare för våld i nära relationer.

Exakt hur många som var i behov av den här hjälpen förra året jämfört med 2011 kan socialkontoret ännu inte svara på.

– Men den ökade kostnaden är en anledning till att undersöka och titta vidare på det här. Detta är en prioriterad fråga för oss i år, säger socialkontorets chef Ylva Sjögren.

Förra året gjordes 43 placeringar på akuta skyddade boenden.

Detta innebär troligtvis att runt 40 kvinnor, med eller utan barn, har varit i behov av att komma till en kvinnojour.

– Ibland kan det gälla samma kvinna som kommer tillbaka, men oftast inte, säger Ylva Sjögren.

När det är fullt på kvinnojouren i Nacka, som Värmdö kommun samarbetar med, får kvinnorna plats på ett boende i en annan kommun.

År 2012 köpte kommunen 1 036 vårddygn på skyddade boenden. Det är att jämföra med det föregående årets 316 köpta dygn.

År 2012 bodde i snitt en kvinna, med eller utan barn, på ett stödboende i 24 dagar innan hon/de flyttade ut.

– Kvinnan kan då ha beviljats förtur till en bostad, kanske har kunnat flytta hem igen eller så har man hittat en annan lösning, säger Kerstin Wigert.

Behovet av skyddade boenden är stort.Kerstin Wigert, kvinnofridsstrateg