ANNONS

Behövde akut vård – skickades hem

En närakut i Järfälla kritiseras för att ha skickat hem en patient som behövde akut vård.
ANNONS

I slutet av 2013 sökte en man i 25-årsåldern sig till Jakobsbergs närakut. Han hade sprängande huvudvärk och smärtor i ryggen och visade, enligt ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), tydliga symtom på diabetes. Men patienten skickades hem, trots att han borde ha remitterats akut till sjukhus.

Två dagar senare hade mannen blivit ännu sämre och en nära anhörig tog honom till Danderyds sjukhus. Där visade han sig lida av obehandlad typ 1-diabetes och skickades till intensivvårdsavdelningen.

Händelsen IVO-anmäldes av den anhörige som menar att Jakobsbergs närakut utsatte patienten för livsfara när de valde att skicka hem honom.

– Jag tycker inte att man gör så här mot en patient som behöver hjälp. Det är en närakut som ska ta hand om och se till att de som behöver akut vård skickas rätt. Det känns oroväckande att man inte gjort det, säger den anhörige.

IVO slår i sitt beslut fast att patienten när han kom in på Jakobsbergs närakut var ”ett otvetydigt akutfall” och att ”patienten utsattes för en allvarlig risk när han skickades hem”.

Inspektionen riktar kritik mot att läkaren inte gett patienten den vård han skulle ha, och mot närakuten som inte klarat av sina rutiner för att förebygga patientskada.

Närakuten har lex Maria-anmält händelsen och tagit fram nya riktlinjer för hur fall där diabetes kan misstänkas ska tas om hand.

– Jag är så klart jätteledsen för det som inträffade och det är förhoppningsvis något som inte ska behöva hända igen, säger verksamhetschefen Agneta Björklund.

Jag tycker inte att man gör så här mot en patient som behöver hjälp.

ANNONS

Skärm mot störigt buller växer fram i Jakobsberg

Jakobsberg Här, utanför Galoppvägen i norra Jakobsberg och längs med Mälarbanan, byggs det just nu en lång bullerdämpande skärm.

Skärmen ska göra Mälarbanan till en så diskret granne som möjligt.

När den är färdig kommer den att vara sammanlagt cirka sex kilometer lång och sträcka sig från Barkarby till Kallhäll. Utbyggnaden av Mälarbanan mellan Barkarby och Kallhäll planeras vara färdig 2017.