Snart behöver ledare visa registerutdrag

Magnus Ramstrand, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Magnus Ramstrand, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Nu kommer föreningar i Sollentuna behöva begära in belastningsutdrag från alla ledare.
Nu kommer föreningar i Sollentuna behöva begära in belastningsutdrag från alla ledare.
Nu vill kultur- och fritidsnämnden att föreningarna kollar ledarnas registerutdrag för att säkerställa en trygg miljö för barn som idrottar.

– De allra flesta ledare gör ett fantastiskt arbete men vi vet också att kriminella söker sig till miljöer med barn och ungdomar av fel skäl, säger Magnus Ramstrand (Kd), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nya regler ska tas fram för att öka tryggheten för barn inom föreningslivet. De föreningar som får bidrag kommer framöver behöva kräva utdrag ur belastningsregistret från alla ledare.

– Vi började fundera på det här när Patrik Sjöberg kom ut med sin berättelse. Vi har länge diskuterat fram och tillbaka hur vi kunde stärka kraven på ledare som finns i barns närmiljö.

Att förslaget kommer till skott nu är ett resultat av #metoo som enligt Ramstrand har satt fingret på att det är viktigt att ställa konkreta krav för att motverka övergrepp.

Utredningen kommer ta fram ett förslag tillsammans med föreningslivet. Det kommer inte falla på kommunen att ta in utdragen utan det blir föreningarna själva som får begära in dem. Efter att förslaget lagts fram har Ramstrand mött en del negativa kommentarer om att det skulle innebära en belastning för polisen men han menar att det inte handlar om någon större administrativ belastning.

– Vi måste göra så mycket vi kan för att säkerställa att barns miljön är trygg. Det tror jag både föreningar och föräldrar stället upp på.

I höstas granskade Mitt i hur föreningslivet i Sollentuna arbetade med frågan. Tre av tre tillfrågade föreningar begärde ut registerutdrag – men bara av anställda ledare. Sollentunagymnasterna höll då på att titta på möjligheterna till att även be ideellt engagerade ledare om belastningsutdrag.

– Det är viktigt att vi går vidare och att föreningarna även begär ut utdrag från de ideella ledarna. Det är den stora gruppen tränare i en förening.

Sen 2001 är det krav på att personal som erbjuds arbete i skola, förskola och annan barnomsorg visar upp utdrag ut belastningsregistret. Sen 2013 har även föreningar möjlighet att begära ut utdrag ur belastningsregistret för personer som ska arbeta med barn.