Här höjdes betygen mest i söderort: ”Proven är omdebatterade”

Grillska Gymnasiet, Liljeholmen My Love, 17 år Hantverksprogrammet frisör Emilia Nyström, 16 år Hantverksprogrammet frisör Anna Oldebring, 16 år Hantverksprogrammet frisör
My Love, Emilia Nyström och Anna Oldebring pluggar till frisör på Hantverksprogrammet.
Flera skolor i söderort sticker ut och har gett högre betyg än elevernas resultat på nationella proven.
– Eleverna får inte det stöd de har rätt till, säger Camilla Hildingsson, specialpedagogisk chef.
Fakta

Sista chansen att söka gymnasiet

Gymnasieval: 16  januari – 18 februari

Preliminär antagning: klar 11 april

Omval: 17 april – 15 maj

Slutlig antagning: klar 1 juli

Reservantagning 1: 29 juli – 31 juli

Reservantagning 2: 7 augusti – 9 augusti

Skolorna tar själva över reservantagningen: Tidigast 13 augusti och senast vid skolterminsstart

Mitt i har gjort en stor genomgång av Stockholms läns gymnasieskolor, om förhållandet mellan elevernas betyg och resultaten vid de nationella proven. Den gäller betygen i matematik och engelska vårterminen 2018, i årskurs 3.

Den visar att många skolor ger en stor andel av eleverna ett högre betyg än vad de presterat vid de nationella proven. Dit hör Grillska gymnasiet i Liljeholmen, söderortsskolan där störst andel elever får högre betyg än provresultat.

Där fick 68 procent av eleverna som gick ut förra året ett högre betyg i matematik än resultatet på nationella provet. Det är den största skillnaden i hela söderort. Snittet bland gymnasieskolor i hela länet var 37 procent. Motsvarande siffror för engelska är 38 procent respektive 21 procent.

– En skillnad är vilka externanpassningar man får göra på nationella prov kontra traditionella prov, säger Camilla Hildingsson, specialpedagogisk chef på Grillska gymnasiet i Liljeholmen.

Elever som har dyslexi har inte rätt att få engelskaprovet uppläst och elever som normalt har förlängd provtid måste skriva nationella proven lika fort som andra elever.

Camilla Hildingsson, specialpedagogisk chef på Grillska gymnasiet i Liljeholmen

Tanken med de nationella proven är att alla elever ska göra samma prov på samma tid för att se att betygssättningen blir rättvis – men för elever som behöver extra stöd spelar provet ut sin roll, eftersom provet inte kan användas för att sätta betyg.

– Nationella proven är väldigt omdebatterat i skolans värld. Dels för att elever inte får det stöd de behöver, men också för att det inte går att göra en bedömning, säger Camilla Hildingsson.

My Love, Emilia Nyström och Anna Oldebring som pluggar till frisör på Hantverksprogrammet tycker att nationella proven är bra om de kan ge elever en chans att höja snittresultatet.

– De som får lägre betyg får då en chans att höja sig i nationella provet och då förtjänar de såklart det betyget, säger Emilia Nyström.

Men nationella proven är också stressande.

– Jag tror många får lägre betyg för att det inte går att förbereda sig på proven, säger My Love.

En annan skola i söderort som sticker ut är Kärrtorps gymnasium. Här fick 63 procent av eleverna ett högre betyg i matematik.

Pernilla Ericols, rektor på Kärrtorps gymnasium.

”För fem–sex år sedan fick Kärrtorps gymnasium dåligt rykte, och söktrycket hit är ganska lågt. Men nu håller det på att vända”, säger Pernilla Ericols som varit rektor här i 2,5 år.     Foto: Märta Lefvert

– Vi är väldigt medvetna om det och behöver reflektera över det. Men det behöver inte vara ett problem, säger Pernilla Ericols.

Även om nationella proven är en stor del av betyget är det andra moment som ska vägas in.

– Dessutom görs de nationella proven i mitten av maj. Om det då visar sig att eleven saknar viktiga kunskaper gör lärarna allt för att höja elevens nivå fram till terminens slut, säger Pernilla Ericols.

kärrtorps gymnasium

Cirka 400 elever går vid Kärrtorps gymnasium. Cirka 120 är nyanlända, som studerar på grundskolenivå för att nå gymnasiebehörighet.  Foto: Märta Lefvert

Pernilla Ericols, rektor på Kärrtorps gymnasium.

”Det viktiga är att eleven har rätt betyg, inte hur högt det är. Det försöker jag signalera till lärarna”, säger Pernilla Ericols.  Foto: Märta Lefvert 

Fakta

Så stor andel elever fick högre betyg än provresultat i söderort

Hägersten-Liljeholmen

Grillska gymnasiet

Matematik: 68,6 procent

Engelska: 37,5 procent

Praktiska gymnasiet

Matematik: 59,5 procent

Engelska: 29,7 procent

Internationella kunskapsgymnasiet

Matematik: 55,5 procent

Engelska: 23 procent

Realgymnasiet Stockholm

Matematik: 37,4 procent

Engelska: 31 procent

Djurgymnasiet

Matematik: 33 procent

Engelska: 8,7 procent

REFIS Rörentreprenörernas friskola i Stockholm

Matematik: 30,6 procent

Engelska: 34,4 procent

Odengymnasiet

Matematik: 27,8 procent

Engelska: 25,9 procent

Midsommarkransens gymnasium

Matematik: 23,3 procent

Engelska: 8,0 procent

Stockholms estetiska gymnasium

Matematik: 18 procent

Engelska: 18,4 procent

Skarpnäck

Kärrtorps gymnasium

Matematik: 63 procent

Engelska: 22 procent

Yrkesgymnasiet Stockholm

Matematik: 40 procent

Engelska: 0 procent

Skärholmen

Stockholm transport och fordon

Matematik: 15,6 procent

Engelska: 19,4 procent

Enskede-Årsta-Vantör

LBS Ljud och bildskolan Stockholm

Matematik: 53,2 procent

Engelska: 21,4 procent

Stockholm hotell- och restaurangskola

Matematik: 41 procent

Engelska: 10,5 procent

Kunskapsgymnasiet Globen

Matematik: 20,4 procent

Engelska: 20 procent

Drottning Blankas gymnasieskola i Stockholm

Matematik: 16,2 procent

Engelska: 51 procent

Källa: SCB och Skolverket

Vad tycker ni om nationella prov?

My Love, Emilia Nyström och Anna Oldebring pluggar till frisör på Hantverksprogrammet
– De som får lägre betyg får då en chans att höja sig i nationella provet och då förtjänar de såklart det betyget, säger Emilia.
– Jag tror många får lägre betyg för att det inte går att förbereda sig på proven, säger My.