Behovet av en ny skola i Vallentuna allt större

Eleverna blir fler och fler i inflyttningskommunen Vallentuna. Redan nu är det trångt och ett beslut om nytt skolbygge måste fattas i höst.

I dag börjar 4 220 grundskolelever höstterminen i någon av skolorna som finns i kommunen. I ett växande Vallentuna ökar trycket på skolorna.

– Det förekommer att klasser blir fulla och man får flytta om, säger Eva Lod, skolchef i Vallentuna kommun.

Trycket på skolorna beror på två saker. Dels föddes 2007 och 2008 generellt fler barn i Sverige än under det sena 1990-talet, då kullarna var rekordsmå. Dels är Vallentuna en inflyttningskommun av rang.

I dag börjar 472 elever ettan på en kommunal eller fristående skola i Vallentuna och 487 stycken börjar i förskoleklass. Siffrorna är fortfarande preliminära. Men det kan ställas mot dryga 300 elever som gick ut grundskolan i Vallentuna i våras.

Det är främst i de södra delarna av Vallentuna som elevunderlagat ökar. Flest nya ettor, drygt 70 stycken, börjar på Lovisedalsskolan som när den byggts om till F-9 skola också är kommunens största med cirka 580 elever.

– Lovisedalsskolan har fler klasser än vad de skulle ha haft. De har en extra paviljong som står på skolgården, säger Eva Lod.

Bällstabergsskolan och Ormstaskolan får drygt 60 nya ettor. Med sina vardera cirka 500 elever är de två skolorna de näst största i kommunen.

Trots att trycket på skolorna ökar är det ännu inte någon platsbrist i Vallentuna, enligt skolchef Eva Lod:

– Vi har en planering för hur vi ska möta kullarna som blir större och inflyttningen till nya områden.

Till höstterminen får kommunen en ny fristående skola, Vallentuna nya Montessori, men hittills har den få elever. Men trots det är det bråttom att få igång planeringen av en ny stor skola i kommunen. En ny stor skola måste byggas centralt.

– 2015 behövs det någonting i det området säger Eva Lod.

Planer finns på att riva och bygga om Ormstaskolan och att bygga en ny nära IP – Hagaskolan som tidningen tidigare berättat om. Men ännu har inte nödvändiga politiska beslut klubbats.

– Det kommer att börja fattas beslut i höst. Sen kan vi inte vänta längre.

Fakta

Detta präglar skolhösten 2013

Ett antal förstelärare påbörjar sitt nya uppdrag på de olika skolorna

Mattesatsningen PISA 2015 som kommunen deltar i ska märkas i klassrummet med bättre och roligare mattelektioner.

Unga elever kommer att lära sig läsa genom att skriva, företrädesvis på dator.

Digitaliseringen av skolan fortsätter. Fler elever på de kommunala grundskolorna kommer att få tillgång till egen dator.

Källa: Vallentuna kommun