Behovet av stöd ses över när skolan går back

Enligt Rasmus Bergström, Lärarnas Riksförbund, finns en oro för besparingar i skolan.
Enligt Rasmus Bergström, Lärarnas Riksförbund, finns en oro för besparingar i skolan.
Satsningar på grundskolan gör att Danderyd lägger rekommenderad summa per elev. Men i år går skolan back. Behovet av särskilt stöd ska ses över och skolpengen höjs inte lika mycket som tidigare.

Det är stora skillnader i hur mycket pengar kommunerna i länet lägger på grundskolan, beräknat utifrån de lokala förutsättningarna. Det visar siffror som Mitt i har tagit fram med hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Stockholm stad sticker ut i länet och lägger klart mest över vad SKL beräknar att skolan ska kosta per elev i den aktuella kommunen, den så kallade referenskostnaden.

Men majoriteten av kommunerna i länet spenderar mindre per elev än rekommenderat. Av dem ligger Täby och Österåker i botten. Där larmar nu lärarfacken om en ohållbar arbetssituation och om köpstopp i många av skolorna.

I Danderyd har man under den senaste mandatperioden lagt från drygt sju procent under referenskostnaden per elev 2016 till strax under i fjol, att jämföra med Stockholm som har lagt drygt 15 procent över.

Fakta

19 av 26 kommuner satsar mindre än vad de borde

Så mycket mer eller mindre (i procent) la kommunen per elev i grundskolan under 2017, jämfört med vad som var rekommenderat i just den kommunen.

Källa: SKL

För att spara fyra miljoner kan vi nu bara höja skolpengen med upp till en och en halv i stället för två procent.

Monica Renstig (L), ordförande utbildningsnämnden

Men pengarna har inte räckt till. I år väntas utbildningsnämnden i Danderyd gå nästan sju miljoner back, varav grundskolan står för nästan fyra miljoner av dem. Underskottet beror främst på att fler elever har behövt extra stöd.

– Vi har satsat mycket på skolan och på lärarlöner, för det är extremt viktigt att hänga med i löneutvecklingen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Men för att spara fyra miljoner kan vi nu bara höja skolpengen med upp till en och en halv i stället för två procent. Särskilt stöd ger vi utöver skolpengen och för att se över att rätt personer får rätt stöd har vi tillsatt en utredning, säger Monica Renstig (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Enligt Rasmus Bergström, kommunombud i Danderyd för Lärarnas Riksförbund, finns en oro att effektiviseringen kommer att innebära ökad arbetsbelastning för lärarna, vilket i sin tur påverkar eleverna.

– Inga signaler som har getts om det än, men det är en svår balansgång att spara samtidigt som man inte ökar belastningen. Vi har ganska låga sjukdomstal, men det beror mycket på att många går ner till 80 procent för att undvika sjukskrivning, och då tappar man en lärare på 20 procent. Annars har vi det på det stora hela näsan ovanför vattnet, säger han.

Sammanslagningar kan bli aktuellt

Del av underskottet står också lokalkostnader för. På grund av vikande elevunderlag i Djursholm och Stocksund kan det där bli aktuellt med sammanslagningar av förskolor för att spara in. Det görs nu även en översyn av behovet av platser i grundskolorna, men innan det kan bli aktuellt med förslag om sammanslagningar även där inväntar man en ny befolkningsprognos som kommer i slutet av månaden, enligt Monica Renstig.

Fakta

Plats 16...

av 290 blev Danderyds placering i Lärarförbundets årliga rankning av landets skolkommuner som presenterades i förra veckan. Det är 77 placeringar bättre än förra året.

Men Danderyd hamnade bara på plats 263 när det kommer till lärartäthet.

När det kommer till andel behöriga lärare i kommunala grundskolor var siffran 82,8 procent förra året att jämföra med länssiffran på 70,4. Antalet behöriga lärare i friskolor var 72,8 procent att jämföra med länet 60,5.

Men trots att Danderyd inte riktigt når upp till referenskostnaden ligger skolresultaten långt över länssnittet. Här fick förra året nästan 93 procent av eleverna i nian godkänt i alla ämnen, att jämföra med länets 80 procent.

Bra skolresultat beror även på faktorer som till exempel föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst. För att skolan ska bli mer likvärdig i kommuner och i skolor med utbildningsutmaningar betalas i dagarna det nya statsbidraget likvärdig skola ut, som tar just hänsyn till de faktorerna.

I en första omgång delas en miljard kronor ut till kommuner och friskolor under hösten. Danderyd har sökt och beviljats 1,2 miljoner kronor, vilket är bland de lägsta i länet. Bidraget får inte gå till att minska kostnaderna per elev utan ska gå till satsningar i skolan.