77

procent av Nackaborna är positiva eller mycket positiva till att tunnelbanan ska byggas ut. Det visar en enkätundersökning som kommunen gjort. 449 personer har svarat.