Ber om fler datorer i biblioteket

Hässelby-Vällingby Fler datorer i biblioteken! Det efterlyser en medborgare i stadsdelen. Personen har nu skrivit ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden i frågan. Brevskrivaren som är nybliven pensionär tycker att datorerna fungerar bra men allt för ofta är upptagna av besökare.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget men eftersom man inte råder över biblioteken överlämnar man frågan till kulturnämnden.