Naturbruksgymnasium kan säljas

Berga Naturbruksgymnasium kan få ny huvudman.
Berga Naturbruksgymnasium kan få ny huvudman.
Landstingets sista skola kan komma att säljas. Det är Berga naturbruksymnasium i Haninge som enligt ett förslag från landstingsstyrelsen ska få en ny huvudman. Kravet är att den nye huvudmannen fortsätter med den nuvarande verksamheten.

Minskande elevantal och bristande koppling till landstingets övriga kärnverksamheter är anledningen till att Berga Naturbruksgymnasium i Haninge bör säljas. Det anser landstingsstyrelsen, som har gett landstingsdirektören i uppdrag att hitta en ny huvudman åt gymnasiet.

Processen påbörjas omgående

Beslut tas i landstingsstyrelsens sammanträde den 20 februari. Antas förslaget kommer processen påbörjas omgående.

Försäljningen ska enligt förslaget ske med villkor om att den nye huvudmannen måste fortsätta verksamheten, och att denne under två år från övertagandet kan tilldelas vite om verksamheten inte sköts korrekt.

Viktig för regionen

Landstingsstyrelsen är noga med att påpeka hur viktigt det är för regionen att skolan får fortsätta fungera.