Bergbanan kan rivas och ersättas

Bergbanan mellan­ centrum och Ekholmshöjden har krånglat sedan ­starten. Nu föreslår trafikkontoret att man ska riva banan och i stället bygga en helt ny på samma plats.

Om bergbanan har fungerat eller inte har länge varit ett lotteri för Skärholmsborna. Sedan starten 2001 har banan haft tekniska problem och ofta stått stilla.

Bara under förra året inträffade 18 haverier. Ett exempel var i maj, när banan stod stilla två veckor i sträck.

Trafikkontoret har gjort en utredning som blev klar i höstas. I den konstaterades flera konstruktions- och utförandefel. Förutom att trafikanterna har drabbats, har staden fått spendera stora belopp i samband med reparationer och ersättningsbussar.

Det är en ohållbar situation menar Trafikkontoret, som nu föreslår att banan ska rivas och byggas om på nytt. Runt 25 miljoner kronor beräknas det hela kosta.

– Det är det säkra alternativet. Det har varit så eländigt så länge att vi inte vill rekommendera en reparation. Vi vill göra någonting som både vi och Skärholmsborna kan tycka är bra inför framtiden, säger Lars Matz, broingenjör vid trafikkontoret.

Han menar att det inte är säkert att bergbanan skulle gå att reparera i sin nuvarande form.

– Även om vi satsar ganska mycket stålar på det så kan vi inte garantera att det blir bra. Det är en blandning av rena designfel och driftsstörningar, som har uppstått. Det är en dålig konstruktion från början.

Trafiknämnden kommer att ta ställning till kontorets förslag på torsdag den 21 maj. Om beslutet klubbas igenom kommer rivningen av banan påbörjas i februari 2016. Den nya banan beräknas stå klar i augusti.

Medan banan rivs och byggs upp på nytt ska ­ersättningsbussar sättas in.