Berget kollas för nya bron

Johan Hedberg och Per Henfors tar upp 12 tunga rör à 100 kilo, som har undersökt bergets sammansättning. Arbetet utförs åt Lidingö stad.
Johan Hedberg och Per Henfors tar upp 12 tunga rör à 100 kilo, som har undersökt bergets sammansättning. Arbetet utförs åt Lidingö stad.
År av miljöförstöring har gjort att havsbotten mellan Lidingö och Stockholm är förorenad.

Nu undersöks bottnen så att giftspridning vid brobygget ska förhindras. Dessutom kontrolleras berggrundens stabilitet.

– Är berget sprucket och trasigt måste man veta det inför brobygget, säger Per Henfors från Skårby kärnborrning, som jobbar med provborrningarna.

Det surrar skarpt från borren som just slutfört arbetet med att undersöka berget på den första mätpunkten som ska undersökas norr om Lidingöbron.

I början av förra veckan bogserades en ponton med 35 meter långa stödben till Lidingö från Trelleborg. Från pontonen kommer det att tas bottenprover vid olika mätpunkter under sex veckor.

– I dag har vi borrat tio meter ner i berget för att få en uppfattning om kvaliteten på berget, säg­er Per Henfors.

På tre platser kommer man också ta upp långa borrkärnor, stenprov, från berget.

Dykare har även tagit sedimentprover på bottenslammet för att se hur mycket gifter som finns där.

Gifterna kommer från verksamheten i Stockholms hamn och från muddermassor som tippats i vattnet genom året.

– Vi vet att botten mellan Stockholm och Lidingö är förorenad, men inte hur mycket. Graden av förorening kommer att styra vilka försiktighetsåtgärder vi behöver vidta när vi arbetar med bron. Det bästa brukar vara att sedimenten får ligga där de ligger. Det är när man börjar röra runt som det kan bli problem, säger Tomas Ragnell.

Enligt honom kan man bland annat använda så kallade geoduk­ar för att stoppa grumlingen.

– Sådana har bland annat använts när man byggt i Stockholms hamn, säger han.

I går var inriktningsbeslutet om den nya Lilla Lidingöbron uppe på kommunstyrelsens möte. Bron ska byggas norr om Gamla Lidingöbron som sedan ska rivas.

Cyklisten Katarina Rolfhamre som tar en paus för att titta på borrarbetet är inte nöjd med det beslutet.

– Jag tycker de bara ska bygga en ny tågbro. Den här gamla bron är så fin att den borde k-märkas, och den borde väl hålla för gångtrafikanter och cyklister åtminstone tänker jag, säger hon.

Enligt Britt-Marie Jacobsson, som är projektledare för den nya bron, kommer det troligtvis vara så att cyklister under en period när den nya bron byggs kommer att hänvisas till bilbron.

– Jag ser absolut inte fram emot ombyggnadstiden, säger Katarina Rolfhamre.

Fakta

Lilla Lidingöbron kan inte öppnas

Det blir en låg bro, med lutning om maximalt 1 procent, norr om gamla Lidingöbron. Planen är att den ska vara klar 2020.

Bron kommer inte att kunna öppnas, men ska ha ett slimmat brofack på högsta punkten för att uppnå segelfri höjd på 5,6 meter.

Gång-, cykel- och mopedtrafikanter får 7,37 meter yta där två dubbla cykel- och mopedbanor dras, samt en gångbana. Spår­vägen får 3,9 meter.

Bron byggs i både stål och betong.

Gamla Lidingöbron ska rivas efter att nya bron byggts.