Bergshamra fräschas upp

Möjligheterna för en framtida överdäckning av Bergshamraleden, likt den i nya Hagastaden, ska nu återigen utredas av kommunen.
Möjligheterna för en framtida överdäckning av Bergshamraleden, likt den i nya Hagastaden, ska nu återigen utredas av kommunen.
Befolkningen i Bergshamra blir äldre och butikslokaler står tomma.

För att vända trenden vill Solna kommun nu ge stadsdelen ett lyft genom att utreda möjligheterna till en överdäckning av E18.

Bergshamra delas mitt itu av den tungt trafikerade Bergshamra-leden. En överdäckning, likt den som just nu byggs över E4:an vid nya Hagastaden, skulle ge plats åt nya bostäder och samtidigt dämpa trafikbruset.

Stadsledningsförvaltningen har nu fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för en sådan överdäckning i samband med en satsning på området i stort.

– Överdäckningen är nog det som kommer att ta längst tid, hur man ska gå till väga och hur finansieringen ska kunna gå till kan ta lång tid att utreda, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Liknande utredningar har gjorts tidigare och man har då kommit fram till att en överdäckning skulle bli för dyr.

Men nu hoppas man på att nya tekniska lösningar ska kunna göra idén till verklighet, med Hagastaden som förebild.

– Sist vi gjorde en utredning var det för dyrt. Men det är möjligt att det går att hitta fungerande alternativ nu som faktiskt går att genomföra och det är hög tid att vi tittar närmare på det, säger Pehr Granfalk.

En överdäckning skulle vara ett komplext och dyrt projekt, men förhoppningen är att staten ska vara med och finansiera. Antagligen resonerar man i så fall från statens sida i termer av vad projektet skulle innebära i form av nya bostäder, likt hur man resonerar kring att finansiera nya tunnelbanelinjer.

– Det är statens väg så jag tycker att det är rimligt att staten är med och finansierar en överdäckning.

Den negativa utvecklingen i Bergshamra, till skillnad från övriga Solna, har länge varit en snackis.

Befolkningen blir allt äldre vilket kommer att leda till stängda skolor och förskolor i framtiden om något inte händer. Utredning av en överdäckning finns med som en del av en utvecklingsstrategi för området där en rad andra åtgärder tas upp.

– Bergshamra ligger där det ligger och har en fantastisk potential med tunnelbana, nära till natur och vatten och borde vara ett attraktivt område, säger Pehr Granfalk.

En representant från Bergshamrapartiet skriver i ett mejl till Lokaltidningen Mitt i att Moderaterna har stulit deras idéer rakt av och menar att det hela bara är ett taktiskt grepp inför valet nästa år. Pehr Granfalk håller inte med.

– Jag tror faktiskt inte att de tjänstemän som har skrivit fram det här ärendet ens vet att Bergshamrapartiet finns, och vet de det så har de nog aldrig varit inne på deras hemsida.

Fakta

Så ska Bergshamra få ett lyft

Utöver en överdäckning nämns en rad olika åtgärder för att fräscha upp Bergshamra.

Kompletteringsbebyggelse och förtätning med fokus på bostäder för unga och barnfamiljer.

En eventuell förlängning av tvärbanan till Bergshamra och vidare norrut.

Signalisten måste se till att få sina lokaler i centrumet uthyrda så snart som möjligt.

Förbättra den kommunala servicen i området.

Allmän uppfräschning av utemiljöer.

Källa: Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse